SCIENTIFIC  COMMITTEE


  

Jian ZHAO (Chair)

Giovanni BARLA

David BECK

Ezio CADONI

Sangho CHO

Linming DOU

Charles DOWDING

Conrad FELICE

John FIELD

William FOURNEY

Gérard GARY

R.K. GOEL

Yossef HATZOR

Stefan HIERMAIER

Shisheng HU

Heinz KONIETZKY

Charlie LI

Haibo LI

Jianchun LI

Xibing LI

Yuzo OHNISHI

Frederic PELLET

Yuri PETROV

P. G. RANJITH

Ting REN

Ewan SELLERS

Genhua SHI

Alex SPATHIS

Dick STACEY

Chun’an TANG

Lili WANG

Kaiwen XIA

Paul YOUNG

Zongxian ZHANG

Fengjun ZHOU

Yingxin ZHOU

Australia

Italy

Australia

Switzerland

South Korea

China

USA

USA

UK

USA

France

India

Israel

Germany

China

Germany

Norway

China

China

China

Japan

France

Russia

Australia

Australia

Australia

USA

Australia

South Africa

China

China

Canada

Canada

Finland

China

Singapore