CHAIR AND CO-CHAIRS


Qianbing Zhang

Chris Braithwaite

Wei Wu

Gaofeng Zhao

Monash University

University of Cambridge

Nanyang Technological University

Tianjin University

ORGANISING COMMITTEE


  

Ha BUI

Feng DAI

Sevda DEHKHODA

Lifeng FAN

Daisuke FUKUDA

Fengqiang GONG

Yilin GUI

Lei HE

Diyuan LI

Hongyuan LIU

Luis Felipe ORELLANA

Ebrahim Fathi SALMI

Mao SHENG

Guangyao SI

Xuhai TANG

Mohan YELLISHETTY

Bisheng WU

Stuart WALSH

Wen WANG

Zhijun WU

Chengguo ZHANG

Xiaobao ZHAO

Yixin ZHAO

Zilong ZHOU

Jianbo ZHU

Monash Univ., Australia

Sichuan Univ., China

CSIRO, Australia

Beijing Univ. of Technology, China

Hokkaido Univ., Japan

Central South Univ., China

Queensland Univ. of Technology, Australia

Southeast Univ., China

Central South Univ., China

Univ. of Tasmania, Australia

Univ. of Chile, Chile

CSIRO, Australia

China Univ. of Petroleum, Beijing, China

Univ. of New South Wales, Australia

Wuhan Univ., China

Monash Univ., Australia

Tsinghua Univ., China

Monash Univ., Australia

Henan Polytechnic Univ., China

Wuhan Univ., China

Univ. of New South Wales, Australia

Nanjing Univ., China

China Univ. of Mining & Technology, Beijing, China

Central South Univ., China

Tianjin Univ., China

SECRETARIES


  

Kai LIU

Wanrui HU

Huachuan WANG

Monash Univ., Australia

Monash Univ., Australia

Monash Univ., Australia

ORGANISERS AND CO-ORGANISER


 

EXHIBITORS & SPONSORS (more to be added)


 

1